Mše svaté s otci biskupy v rámci Fóra mládeže

Novinka

23.02.2017

Na sto delegátů z různých organizací věnujících se mladým se tento týden od 23. do 26. února 2017 sejde v Olomouci na fóru, na kterém budou diskutovat s biskupy o svém pohledu na církev, o svých přáních a nabídkách. Všechny Vás zveme ke společnému slavení mší svatých, které jsou součástí fóra: ve čtvrtek v kostele sv. Michala v 18.00 celebruje Mons. Pavel Posád, v pátek v 19:00 v kostele sv. Mořice hlavním celebrantem kardinál Dominik Duka, v sobotu v 18:30 v kostele Panny Marie Sněžné celebruje Mons. Josef Kajnek. Zvláště Vás chceme pozvat na závěrečnou nedělní mši svatou v 10:00 v katedrále sv. Václava, kterou celebruje arcibiskup Jan Graubner. Na ní budou prezentovány i závěry celého fóra.