Obnova střech bočních křídel kaple Jména P. M.

Novinka

05.10.2016

V letošním roce na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo z roku 2014 byla provedena kompletní oprava střechy jižního křídla. Znamená to, že tímto byla úspěšně dokončena etapovitá oprava prejzových střech kaple Jména Panny Marie na Svatém Kopečku. Z Programu obnovy kulturních památek přispěl Krajský úřad Olomouckého kraje na kompletní opravu střechy jižního křídla částkou 400 tis. Kč. Celkové náklady činily 1 210 385,- Kč, z čehož vyplývá, že příspěvek pokryl více než 30 % z celkových nákladů opravy střechy.
Díky uvedenému příspěvku se podařilo opravu realizovat během 3 měsíců v jednom kalendářním roce.

Strahov, září 2016