Oznámení o úmrtí P. Bernarda

Novinka

08.01.2020 10:17

S velkou bolestí a vírou ve vzkříšení a věčný život


oznamujeme, že náš milovyný spolubratr


BERNARD PETR SLABOCH, O.Praem.


farář na Svatém Kopečku u Olomouce


posílen svátostmi církve


zemřel v Pánu dne 7. ledna 2020


ve FN Olomouc.


 


Narodil se 20. března 1971 v Praze,


slavné řeholní sliby složil v kanonii premonstrátů na Strahově


dne 1. května 1999,


kněžské svěcení příjal na Strahově dne 29.6.2000.


 


Requiescat in pace!