Světový den misií – Misijní neděle

Novinka

21.10.2018 13:00

Světový den misií se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Proto zveme také vás na Misijní odpoledne, které proběhne v naší farnosti v neděli 21. 10. od 13 hodin ve farním centru.