Svatokopecké hody + Boží Tělo

Novinka

03.06.2018

V neděli 3.6.2018 při mši svaté v 9 hodin proběhnou Svatokopecké hody a zároveň při nich oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá v 10:30 odpadne.