Program droždínských hodů 2018

Novinka

01.04.2018 8:15

08:15-09:00 Slavnostní průvod na mši svatou za droždínské spoluobčany


09:00-10:20 Slavnostní mše svatá za droždínské spoluobčany


10:20-10:35 Slavnostní průvod ze mše svaté


10:35-11:00 Slavnostní svěcení opravené kapličky sv. Anny na "Staré cestě" nad Droždínem a ukončení průvodu


11:00-11:30 Společné setkání droždínských spoluobčanů u kapličky sv. Anny


20:00 Hodová zábava ve společenském sále v Hostinci u Šišků