Velikonoce - bohoslužby

Novinka

29.03.2018

Velikonoční bohoslužby


Zelený čtvrtek (29. března)


18:00 — Mše svatá na památku večeře Páně
od 19:00 do 24:00 — Adorace v Getsemanské zahradě
19:00 – Mše svatá na památku večeře Páně u sester premonstrátek


 


Velký pátek (30. března)


6:00 — Ranní chvály a Modlitba se čtením
od 6:00 do 21:00 — Adorace v Getsemanské zahradě
9:00 — Křížová cesta
15:00 — Velkopáteční obřady
17:00 — Nešpory
18:00 — Velkopáteční obřady u sester premonstrátek


 


Bílá sobota (31. března)


6:00 — Ranní chvály
od 6:00 do 20:00 — adorace u Božího hrobu
17:00 — Nešpory
20:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (celebruje pan biskup Antonín Basler)


 


Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční (1. dubna)


Mše svaté v 7:30, 9:00 (Droždínské hody), 10:30 a 15:00


 


Pondělí velikonoční (2.dubna)


Mše svaté v 9:00 a 15:00