Pouť za děti, které odešly příliš brzy

Novinka

10.12.2017 15:00


Zveme rodiče, kterým zemřelo dítě (před narozením, v raném věku nebo v dospělosti) na 2. adventní neděli, tj. 10. prosince 2017 na setkání v bazilice na Svatém Kopečku u Olomouce. Zváni jsou i příbuzní a přátelé těchto rodin. Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svíčku (případně lucerničku), a pokud chtějí, i fotografii dítěte. Začátek je v 15 hod. mší sv. v bazilice a pokračuje následným setkáním na faře na Kopečku. Bližší informace www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoby: Marcela Řezníčková a Petra Girašková, tel. 587 405 250-1, 720 110 750 giraskova@arcibol.cz a reznickova@arcibol.cz.