Poděkování za Panny Marii, naši naději

Novinka

25.09.2017 17:30

V pondělí 25.9. proběhne na Svatém Kopečku zastávka sochy Panny Marie Fatimské při jejím putování Českou republickou (celý program oslav: http://www.fatima2017.cz/m/hlavni-program-oslav-23/).


Zásvětná modlitba:


Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě navádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír za hříchy proti tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.
Amen.


A NAKONEC MÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE ZVÍTĚZÍ! (13.7.1917)