7. farní den - 25. června 2017

Novinka

10.06.2017

Srdečně vás zveme na 7. FARNÍ DEN, který se uskuteční v neděli 25. června v ambitech naší baziliky.


Začátek bude společným obědem ve 12:00 hod. Můžete se těšit na společné setkání, aktivity pro děti i dospělé, občerstvení a mnoho dalšího. Během farního dne proběhne také rozlučka s otcem Klementem.


Chtěli bychom vás poprosit, zda byste na tento den něco dobrého napekli – buchty, koláče, bábovky nebo i něco slaného a zda byste mohli přispět nějakým darem do tomboly, případně o donesení květin ze zahrad či luk. V rámci farního den se totiž uskuteční ukázka vázání kytic a možnost vyzkoušení. Všechno můžete nosit již během soboty na faru, nebo přímo v neděli na program.


Chtěli bychom tímto také poprosit sponzory a dobrodince o finanční příspěvky, kterými by se pokryly náklady spojené s tímto dnem. Bližší informace u P. Bernarda. Děkujeme a těšíme se na setkání.