Velikonoce

Novinka

10.04.2017

Velikonoční bohoslužby


Zelený čtvrtek (13. dubna)
18:00 Mše svatá na památku večeře Páně
Od 19 do 24 — adorace v Getsemanské zahradě


Velký pátek (14. dubna)
6:00 Ranní chvály a Modlitba se čtením
Od 6:00 do 21:00 — adorace v Getsemanské zahradě
9:00 Křížová cesta
15:00 Velkopáteční obřady
17:00 Nešpory


Bílá sobota (15. dubna)
6:00 Ranní chvály
od 6:00 do 20:00 — adorace u Božího hrobu
17:00 Nešpory


20:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
(celebruje pan biskup Hrdlička)


Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
(16. dubna)
Mše svaté v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00, z toho:
9:00 Droždínské hody