900 let řádu

 

Publikace "Náš Bernard"


 Publikace vzpomínek na otce Bernarda s bohatou fotografickou přílohou byla představena online 21. března. Stále je k dostání v sakristii baziliky. Z celkového nákladu 700 ks zbývají poslední desítky kusů. Publikace je neprodejná, ale náklady na vydání je možné snížit dobrovolným příspěvkem. 


 

900 let řádu

 

Na první nešpory z 1. neděle adventní 2020 jsme zahájili oslavy jubilea 900 let řádu. Celý rok budeme děkovat Bohu za možnost sloužit Jemu a lidem skrze naše společenství. Slavte spolu s námi!

Více aktuálních informací sledujte na webu: Premonstráti 2021

Zveme vás ke sledování dokumentu o životě našeho řádu odvysíláného na ČT2 o Vánocích 2020: Premonstráti na ČT