Chvály s adorací

Zveme vás děkovat Bohu, chválit našeho Pána modlitbou i písní"Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy Jeho chvála" (Ž 34,2) Učíme se chválit Boha tak, jak ho chválil Ježíš - za to, kým je "Otcem, Pánem nebe i země" (Mt 11,25)

Bože, tebe chválí naše ústa i naše srdce, a protože všechno, co máme, máme od tebe, ať se celý náš život promění v tvou chválu. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. (Modlitba z breviáře)

 

Chvály s adorací

Termíny chval s adorací 2022 (září-prosinec, vždy první neděle v měsíci):  

4.9.2022 - po mši svaté v 15:00 (hudební doprovod Lenka Štureková)

2.10.2022 - po mši svaté v 15:00 (chválová kapela GEDEON, Valašské Klobouky)

6.11.2022 - po mši svaté v 15:00 (chválová kapela ze Stěboříc - farnoststeborice.cz )

4.12.2022 - po mši svaté v 15:00 (chválová kapela z VOŠs Caritas Olomouc)

 

 

V září 2021 opět začaly modlitby chval s hudební kapelou s adorací, která se konají obvykle první neděli v měsíci po mši svaté v 15:00, tedy od 16:00 v bazilice nebo tělocvičně. Po skončení chvál je připraveno malé občerstvení ve farním centru.

 

Termíny chval s adorací 2022 (leden-červen):  

9.1.2022 - od 16:00 do 17:30 (Radim, Hanka a přatelé - chvalová kapela z Moravy)

6.2.2022 - od 16:00 do 17:30 (Gedeon - společenství Projekt On, Valašské Klobouky - Gedeon - Projekt ON)

6.3.2022 - od 16:00 do 17:30 (Společenství Dům modlitby Ostrava )

3.4.2022 - od 16:00 do 17:30 (Ignite Worship Kroměříž - Ignite Worship )

1.5.2022 - od 16:00 do 17:30 (Hudební doprovod Lenka Štureková)

5.6.2022 - od 16:00 do 17:30 (Radim, Hanka a přatelé - chvalová kapela z Moravy) 

 

Termíny chval s adorací 2021:  

 26.9.2021 - od 16:00 do 17:30 (v rámci 8. Poutě Díkuvzdání - dikuvzdani.cz - Gabka Janýšková)

3.10.2021 - od 16:00 do 17:30 (chválová kapela ze Stěboříc - farnoststeborice.cz )

7.11.2021 - od 16:00 do 17:30 (Lenka Muri) 

5.12.2021 - od 16:00 do 17:30 CHVALY NEBUDOU (Lamačské chvály SE OMLOUVAJÍ, ALE AKTUÁLNI PANDEMICKÁ SITUACE JIM NEUMOŽŇUJE PŘIJET - lamacskechvaly.sk ; youtube.com/lamacskechvaly ) Děkujeme za pochopení.

 

Předchozí chvály historicky:

Minichvály

Během pandemické doby se chválová modlitební setkání konají v omezeném počtu dle nařízených podmínek.

Pokud byste se chtěli zúčastnit, nahlašte se manželům Mikolajovým osobně nebo na email jmikolaj (zavináč) gmail.com.

 

Termíny Minichval: 

22.5.2021 - předvečer slavnosti Seslání Ducha Svatého od 19.00 do 20.00

9.5.2021 - od 16.00 do 17.30

11.4.2021 - od 16.00 do 17.30

14.3.2021 - od 16.00 do 17.30

13.2.2021 - od 17.30 do 18.30

 

 

Adorace a večer chval v adventu

Přijďte s námi chválit a adorovat Pána v neděli 6. 12. 2020 v 16.00 do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.
Časem modlitby chval a adorace nás bude provázet chválová kapela "Společenství Nová DNA".
Kéž to bude pro nás čas ztišení a naslouchání před Boží tváří v tomto adventu. 
Bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření.
PS: Vzhledem k aktuální situaci po chválach nebude občerstvení.
Termín dalších chval bude 3.1.2021 v 16.00.

 

Listopadové nedělní chvály na Svatém Kopečku 

Chvály na Svatém Kopečku, plánované na první listopadovou neděli 1.11. 2020, se vzhledem k aktuální situaci nebudou konat.

 

Termín dalších chvál: 6.12. 2020 v 16.00.

 

Říjnové nedělní chvály na Svatém Kopečku a 7. pouť Díkůvzdání

V rámci 7. poutě Díkůvzdání (www.dikuvzdani.cz), ktrerou slávime ve farnosti, vás zveme na děkovné chvály s adorací s hudební kapelou z Brumova Bylnice v bazilice od 16.00. 

Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Aktuálni informace o chválach nájdete i na facebooku - https://www.facebook.com/chvalynakopecku 

 

Termín dalších chvál bude 1.11. 2020 v 16.00.

 

Zářijové nedělní chvály na Svatém Kopečku se blíží!


Potkáme se 6.9. 2020 v 16:00 v tělocvičně vedle baziliky, abychom se spolu modlili, zpívali a naslouchali Jeho Slovu.
Budeme moci přistoupit ke svátosti smíření.
 
Časem modlitby chval nás v září budou provázet IGNITE WORSHIP - manželé Dolečkovi z Kroměříže, kteří stojí za projektem Ignite projekt.
Ochutnávku z jejich tvorby, si můžete poslechnout zde:
Ignite worship - Za hory (lyrics) - https://youtu.be/J_pY3wAe5zk
 
Moc se na vás těšíme a věříme, že Bůh požehná tento čas strávený v Jeho blízkosti.
 
Aktuálni informace nájdete i na facebooku - https://www.facebook.com/chvalynakopecku 
 
Termín říjnových chvál - 4.10. 2020 v 16.00
.
.
.

Chvály na Svatém Kopečku 

vznikly jako děkovná modlitba Bohu v předvečer Děkovné Poutě Díkůvzdání (www.dikuvzdani.czv r. 2014.

Pravidelně se konají od r. 2017 většinou první neděli v měsíci po mši svaté v 15.00 v bazilice Navštívení Panny Marie.

ü  1