Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

(út, čt, pá od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00

Neděle 8:00

Na 1. sobotu v měsíci (pokud není domluveno jinak) je mše svatá v 9:00 hodin v Domově seniorů "Pohoda" ve Chválkovicích, velká společenská místnost v přízemí budovy C, vlevo po vchodu do budovy.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 24.10. - 31.10.2021 

30. neděle v mezidobí 24.10.
 730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky

Úterý 26.10.

1730 Růženec

1800 Za † Josefa Čapka, zetě Josefa, rodiče z obou stran a duše v očistci 

Čtvrtek 28.10. Svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů

1730 Růženec

1800 Za živou a † rodinu 

Pátek 29.10.

1730 Růženec

1800 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Sobota 30.10. Sobotní památka Panny Marie

830 Růženec

900 Za † z rodiny a za duše v očistci        

Neděle 31.10. - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

730 Růženec

800 Za † rodiče Letochovy a živou rodinu


Ohlášky na neděli 24. října 2021


  • Dnešní sbírka je určena na misie.
  • Ve dnech od 25. října do 1. listopadu je možno mimořádně získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé. Povolení je určeno těm, kteří ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov a získat odpustky v obvyklé době.
  • 1. a 2. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva kostela či kaple spojená s modlitbou Páně a Vyznáním víry. V dalších dnech až do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky přivlastněné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je podmínkou návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
  • Pobožnost za všechny zemřelé na hřbitově ve Chválkovicích bude příští neděli 31. října od 15:00 hodin. Můžete napsat na papírek jména svých zemřelých, za které se chcete pomodlit.
  • Od listopadu do konce března budou mše svaté v úterý, čtvrtek a pátek v 17:00 hodin.
  • Ze soboty 30.10. na neděli 31.10. bude následovat změna času na zimní.

 

MODLITBA PRO ČAS PANDEMIE

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.