Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby během letních prázdnin v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Čtvrtek 17:00 (od 16:30 růženec)
Pátek 18:00 (od 17:30 růženec, po mši svaté eucharistický výstav)
Sobota 9:00 (od 8:30 růženec, na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda")
Neděle 8:00 (od 7:30 růženec)

Adresa farnosti

 Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104

 

Mešní intence na týden 2.8. - 9.8.2020

Čtvrtek 6.8. v 17:00 - svátek Proměnění Páně: Za † Bohumila Šanovce, živou a † rodinu

Pátek 7.8. v 18:00:

Sobota 8.8. v 9:00: Za farníky

Neděle 9.8. v 8:00: Za † Dagmar Švestkovou

 

Srdečně Vás zveme ve dnech 15. - 18. srpna na Svatý Kopeček na odpustkové slavnosti:

Sobota 15.8.

9:00 mše svatá - celebruje dómský farář a olomoucký děkán P. Ladislav Švírak

12:00, 13:00, 14:00 a 16:00 - komentované prohlídky kostela

19:00 mše svatá

Neděle 16.8.

7:30, 10:00 mše svatá

15:00 mše svatá - celebruje strahovský podpřevor P. Gorazd Krušina O.Praem.

Pondělí 17.8.

9:00 mše svatá

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00 eucharistická adorace

17:00 mše svatá - celebruje strahovský opat Daniel P. Janáček, O.Praem.

Úterý 18.8.

9:00 mše svatá

10:00 - 11:00, 16:00 - 17:00 eucharistická adorace

17:00 mše svatá - celebruje strahovský farář a novicmistr P. Mikuláš Selvek, O.Praem.