Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

(út, čt, pá od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00

Neděle 8:00

Na 1. sobotu v měsíci (pokud není domluveno jinak) je mše svatá v 9:00 hodin v Domově seniorů "Pohoda" ve Chválkovicích, velká společenská místnost v přízemí budovy C, vlevo po vchodu do budovy.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 1.8. - 8.8.2021 

18. neděle v mezidobí 1.8.
 730 Růženec

800 Za † Antonína Kratkého, bratry a rodiče

Úterý 3.8.

1730 Růženec

1800 Za farnost: za živé a † farníky

Čtvrtek 5.8. Památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie 

1730 Růženec

1800 Za † Josefa Jahna a rodiče

Pátek 6.8. Svátek Proměnění Páně

1730 Růženec

1800 Za † Emila a Marii Souškovy, za živou a † rodinu 

Sobota 7.8. Sobotní památka Panny Marie

830 Růženec

900 Mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" ve Chválkovicích, budova "C", velká společenská místnost v přízemí, hned u vchodu do budovy         

Neděle 8.8. - 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

730 Růženec

800 Za farnost: za živé a † farníky

Během srpna a začátkem září bude mít P. Stanislav dovolenou (9.8.-22.8., 28.8.-5.9.). Většinu zástupu zajistí spolubratří ze Svatého Kopečka.


Rozpis bohoslužeb od 8.8. do 5.9.

Neděle 8.8. - mše v 8:00

Úterý 10.8. - mše v 18:00

Čtvrtek 12.8. - mše v 18:00

pátek 13.8. - mše nebude

sobota 14.8. - mše nebude

neděle 15.8. - mše v 8:00

úterý 17.8. - mše v 18:00

čtvrtek 19.8. - mše v 18:00

pátek 20.8. - mše nebude

sobota 21.8. - mše v 9:00

neděle 22.8. - mše v 8:00

úterý 24.8. - mše v 18:00

čtvrtek 26.8. - mše v 18:00

pátek 27.8. - mše nebude

sobota 28.8. - mše nebude

neděle 29.8. - mše v 8:00

úterý 31.8. - mše nebude

čtvrtek 2.9. - mše nebude

pátek 3.9. - mše nebude

sobota 4.9. - mše v 9:00 v Domově seniorů "Pohoda", budova "C", velká společenská místnost v přízemí budovy

neděle 5.9. - mše v 8:00

 

MODLITBA PRO ČAS PANDEMIE

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.