Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00 (od 16:30 růženec)

Čtvrtek 17:00 (od 16:30 růženec)

Pátek 18:00 (od 17:30 růženec, na 1. pátek v měsíci po mši svaté eucharistický výstav)

Sobota 9:00 (od 8:30 růženec, na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda")

Neděle 8:00 (od 7:30 růženec)Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

Mešní intence na týden 18.10. - 25.10.2020

Neděle 18.10. v 8:00 - 29. neděle v mezidobí: Za † rodiče Ludmilu a Břetislava Čačkovy (bez účasti věřících)

Úterý 20.10. v 17:00 - Za † Antonína Novotného, živou a † rodinu

Čtvrtek 22.10. v 17:00 - Za uzdravení bratra, za živou a † rodinu

Pátek 23.10. v 18:00 - Za † Karla Šimšu, živou a † rodinu

Sobota 24.10. v 9:00 - Za Boží požehnání pro novomanžele Miladu a Mojmíra Pěkných

Neděle 25.10. v 8:00 - Za naší farnost - za živé a † farníky

 


Farní oznámení na neděli 18. října 2020:

  • Dnes prožíváme misijní neděli, modlíme se za misie a misionáře, tradiční misijní sbírka se bude konat ve vhodnějším termínu.
  • USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  -  aktualizovaná opatření platná od 14. října 2020: 

- vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - explicitně se týká i bohoslužeb a dalších náboženských akcí

- svatby a pohřby jsou omezeny až od pondělí 19.10. na počet 30 osob

- zakazují se koncerty a kulturní pořady všeho druhu

- platí nadále dřívější hygienická opatření – roušky, dezinfekce rukou, dvoumetrové rozestupy

  • Mše svatá o nedělích bude odsloužena bez účasti věřících a od 8:00 do 9:00 bude možnost individuálně přijmout svaté přijímání, je možné přijít ve skupinkách maximálně 6 osob. Svátost smíření a svátost pomazání nemocných je možná po osobní nebo telefonické domluvě z knězem.
  • Ve všední dny účast na mši svaté by měla být přednostně umožněna těm, kdo mají zadaný úmysl (mešní intenci). Prosím, nepřekračujte povolený počet 6 osob.
  • Na Svatém Kopečku bude každou neděli mše svatá v 10:00 hodin přenášena online přes internet.
  • Podle výzvy Stálé rady České biskupské konference se můžeme sjednotit při modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie každý večer ve 20:00 hod., ať sami či společně v rodinách.
  • Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým. 

TV Noe – neděle v 10:30, všední den v 7:00 12:00

ČT2 – neděle v 10:00

Rádio Proglas – neděle 9:00 a 19:30, všední dny v 18:00


 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!