Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby od 1. září 2020 v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00 (od 16:30 růženec)

Čtvrtek 17:00 (od 16:30 růženec)

Pátek 18:00 (od 17:30 růženec, na 1. pátek v měsíci po mši svaté eucharistický výstav)

Sobota 9:00 (od 8:30 růženec, na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda")

Neděle 8:00 (od 7:30 růženec)Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

Mešní intence na týden 20.9. - 27.9.2020

Neděle 20.9. v 8:00 - 25. neděle v mezidobí: Za Boží požehnání a dar zdraví pro Evu Procházkovou

Úterý 22.9. v 17:00 - Úterý 25. týdne v mezidobí: Za dar zdraví

Čtvrtek 24.9. v 17:00 - Čtvrtek 25. týdne v mezidobí: Za Boží požehnání pro rodinu Michalcovu

Pátek 25.9. v 18:00 - Pátek 25. týdne v mezidobí: Za † rodiče Ludmilu a Břetislava Čačkovy

Sobota 26.9. v 9:00 - Sobotní památka Panny Marie: Za celou naší farnost - za živé a † farníky

Neděle 27.9. v 8:00 - 26. neděle v mezidobí: Za † Ing. Jiřího Vránu, rodiče, bratra, za † rodinu

 

Farní oznámení:

Sbírka dnešní neděle (20.9.) je určena na opravy kostela. Díky Vaší štědrosti můžeme pokráčovat ve zvelebování našeho kostela.

Sbírka příští neděle (27.9.) bude, podle rozhodnutí Svatého otce Františka, věnována na Svatou Zemi. Tato sbírka se obvykle koná na Velký pátek. Letos, kvůli pandemii, se nekonala. Svatý otec rozhodnul, že sbírka proběhne v neděli 13. září - vzhledem k tomu, že z ČBK informace příšla už po tomto dátu, aby byl čas ji dopředu vyhlásit, proběhne proto až v neděli 27. září.

V zákristii si můžete koupit kalendáře na příští rok – jsou to jubilejní kalendáře k 900 výročí premonstrátského řádu. Doporučená cena je 100Kč.

Čtyřiadvacetihodinová modlitba sv. růžence se má konat ve dnech 6.-7.10.2020 v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci (u bratří dominikánů). Zveme k aktivnímu zapojení se do modlitby všechny věřící z kterékoliv farnosti olomouckého děkanátu.

Charita Olomouc zve všechny tříkrálové koledníky na Den pro malé a velké krále, který se uskuteční v náhradním termínu 17.10.2020. Akce začne společnou mší svatou od 9:00 hodin u Panny Marie Sněžné a poté bude pokračovat v kině Metropol. Podrobnosti na letáčku nebo na webu Charity Olomouc.