Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

(út, čt, pá od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - po dobu pandemie je v Domově zákaz návštěv, mše na první soboty budou v kostele)

Neděle 8:00 (11.4., 18.4. a 25.4. také v 9:30)Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 11.4. - 18.4.2021

Neděle Božího milosrdenství 11.4.

800: Za † Bibianu a Ladislava Smékalovy

900: Korunka k Božímu milosrdenství

930: Za  farnost - za živé a † farníky
 

Úterý 13.4.

1800: Za Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro paní kostelnici Helenu Odstrčilovou

Čtvrtek 15.4.

1800: Za Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro paní Veroniku Letochovou

Pátek 16.4.

1800: Za živou a † rodinu Letochovu

Sobota 17.4.

900: Za † Vladimíra Pěkného

3. neděle velikonoční 18.4.

800: Za † Jaroslava Dosoudila, živou a rodinu

900: Korunka k Božímu milosrdenství

930: Za farnost – za živé a † farníky

 

Farní oznámení na neděli 11. dubna 2021:


  • Až do konce října budou mše svaté ve všední dny od 18:00 hodin.

 

  • Každý, kdo by chtěl přispět finančním darem na provoz kostela, může tak učinit i bankovním převodem na číslo farního účtu 1804078369/0800, v poznámce napište „dar pro kostel“. Na požádání Vám vystavíme potvrzení o daru, kvůli daňovým účelům.

 

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.