Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 18:00

Čtvrtek 18:00

Pátek 18:00

(út, čt, pá od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 2. sobotu v měsíci, tj. 12. června bude mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - další měsíce, tj. od července tato mše bude vždy na 1. sobotu v měsíci)

Neděle 8:00Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

 

Mešní intence na týden 20.6. - 27.6.2021 

12. neděle v mezidobí 20.6.
 730 Růženec

800: Za farnost: za živé a † farníky

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu 

Úterý 22.6.

1730 Růženec

1800: Za živou a † rodinu Mazačovu

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu

Čtvrtek 24.6. - SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

1730 Růženec

1800: Za živé a † kněze této farnosti

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu

Pátek 25.6.

1730 Růženec

1800: Za dar zdraví a úspěšnou operací

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu

Sobota 26.6. - Sobotní památka Panny Marie

830 Růženec

900: Za ochranu rodin, počatého života a ochranu manželství jako svazku muže a ženy

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu
Křest            

Neděle 27.6. - 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

730 Růženec

800: Za † Ladislava a Bibianu Smékalovy

Po mši Litanie k Božskému Srdci Ježíšovu

 

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

 

Rok sv. Josefa

Papež František 8. prosince 2020 vyhlásil zvláštní rok sv. Josefa, který potrvá do 8. prosince 2021. Příslušný dekret Apoštolské penitenciárie stanovuje podmínky pro získání odpustků.

Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou Mariina snoubence. Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky. Dar plnomocných odpustků je rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.  

Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým formám útlaku.

Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března 2021 a 1. května 2021, ale také svátek Svaté rodiny (27.12.2020), 19. den každého měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.

V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.