Farnost Olomouc - Chválkovice

Pravidelné bohoslužby v kostele sv. Barbory Olomouc - Chválkovice

Úterý 17:00

Čtvrtek 17:00

Pátek 18:00 (od listopadu do konce března v 17:00)

Sobota 9:00 (na 1. sobotu v měsíci je mše svatá v Domově seniorů "Pohoda" - po dobu pandemie je v Domově zákaz návštěv, mše na první soboty budou v kostele)

Neděle 8:00

V neděli 22.11. budou dvě mše svaté - v 7:30 a v 8:15 - s povoleným počtem účastníku do 15 osob na jedné mši.

Podobně to bude v neděli 29.11. - mše svaté v 7:30 a v 8:15 - s povoleným počtem účastníků do 20 osob.Adresa farnosti

Římskokatolická farnost Olomouc - Chválkovice

 
Selské nám. 47/68, 779 00 Olomouc - Chválkovice

e-mail farnosti: faolomouc-chvalkovice@ado.cz

webové stránky: www.svatykopecek.cz (záložka Farnost Olomouc - Chválkovice)


Duchovní správce

P. JCLic. Mgr. Stanislav Boguslaw Surma, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 603 869 104, mail.: surma.boguslaw@ado.cz nebo surmiatko@seznam.cz

 

Od pátku 20. listopadu 2020 je povolený počet účastníků bohoslužeb 15 osob. V neděli 22.11. budou dvě mše svaté, v 7:30 a v 8:15, vstup do kostela přes zákristii.

Od pondělí 23.11. je povolený počet účastníků bohoslužeb zvýšený na 20 osob. V neděli 29.11. budou rovněž dvě mše svaté - v 7:30 a v 8:15, aby aspoň 40 farníků mohlo být na mši.

Prosím, abyste na nedělní mše 29.11. se zapsali v sakristii. Vchod do kostela bude možný skrze sakristii, abychom měli možnost ohlídat povolený počet účastníků.

 

 

V sobotu 28.11. mše svatá nebude. Tento den v našem klášteře v Praze na Strahově slavnostně zahajíme 900. výročí založení našeho řádu. Dopoledne se budou vyndávat ze sarkofágu ostátky sv. Norberta a při večerních nešporách budou slavnostně odhaleny. Po celý jubilejní rok pak budou ostátky sv. Norberta vystaveny v presbitáři strahovské baziliky. Při nešporách proběhne rovněž žehnání nových jubilejních zvonů pro strahovskou baziliku.

Sobotní otevření sarkofágu a vyndání ostatků sv. Norberta bude dokumentovat v živém vysílání ČT.

Večerní sobotní nešpory a nedělní mši svatou v 10:00 hodin bude vysílat TV Noe.


Mešní intence na týden 22.11.10. - 29.11.2020

Neděle 22.11. - Slavnost Ježíše Krista Krále:  

7:30 Za † Vladimíru Palikovou

8:15 Za naší farnost - za živé a † farníky

Úterý 24.11.

17:00 Za † Jaroslava Dosoudila a živé a † z rodiny

Čtvrtek 26.11.

17:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží ochranu a pomoc

Pátek 27.11.

9:00 Za † Jana Holpucha, manželku Helenu, živé a † členy rodiny

Sobota 28.11. - mše svatá nebude

Neděle 29.11. 

 7:30 Za naší farnost - za živé a † farníky

8:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní

 

 Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!