Farnost Olomouc - Kl. Hradisko

Pravidelné bohoslužby během letních prázdnin v kostele sv. Štěpána Olomouc - Klášterní Hradisko

Středa 16:45
Pátek 16:45
Sobota 8:00 (jen 1. sobota v měsíci))
Neděle 10:00

Římskokatolická farnost Olomouc - Klášterní Hradisko
Sušilovo nám. 70/2, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
Duchovní správce:
P. Mgr. Bc. Hyacint Pavel Kuchta, OPraem., administrátor farnosti
tel.: 731 272 856