Farní centrum

Vítejte v sekci Farního centra Setkání

Naše Farní centrum Setkání vzniklo z nadšení a zapojení mnoha dobrovolníků a bylo požehnáno a otevřeno farářem P. Bernardem dne 24.6.2018. Slouží pro setkávaní společenstev farnosti, modlitebních skupin, jako zázemí při akcích a po dohodě i např. k rodinným oslavám. Abychom se zde mohli všichni cítit dobře a jako doma, prosíme o dodržování dvou hlavních zásad :o) Zanechte po sobě prostory ve stejném nebo lepším stavu, než jste přišli. Chovejte se k prostorům a vybavení ohleduplně a šetrně, jako by to bylo vaše vlastní. Ne vše je ještě dokončeno, tak jak bychom si přáli a jak bylo zamýšleno, proto vás i nadále prosíme o vaši modlitební podporu, případně finanční dar.

Pro více informaci kontaktujte administrátora farnosti P. Stanislava na telefonním čísle 603869104 nebo Jána Mikolaje 774 688 038, či Veroniku Mikolajovou 774 688 039.

Rozpis pravidelných farních akcí ve Farním centru:

 • Příprava na biřmování, P. Stanislav
     neděle, 17:00-18:00
 • Výuka náboženství, Daniel Berger
     pondělí; 16:30-17:15
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Hyacint
     čtvrtek (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Hyacint
     čtvrtek, (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Společenství "Svatých" - setkání manželů, Ludmila Gottwaldová
     středa, 20:00-21:30 (jednou za měsíc)
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Hyacint/P. Stanislav
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30 ve Farním centru
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu)čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem - Ján Mikolaj, trvalý jáhenV období pandemie, naslouchání probíhá virtuálně v neděli odpoledne. (jmikolaj@gmail.com)