Farní centrum

Vítejte v sekci Farního centra Setkání

Naše Farní centrum Setkání vzniklo z nadšení a zapojení mnoha dobrovolníků a bylo požehnáno a otevřeno farářem P. Bernardem dne 24.6.2018. Slouží pro setkávaní společenstev farnosti, modlitebních skupin, jako zázemí při akcích a po dohodě i např. k rodinným oslavám. Abychom se zde mohli všichni cítit dobře a jako doma, prosíme o dodržování dvou hlavních zásad :o) Zanechte po sobě prostory ve stejném nebo lepším stavu, než jste přišli. Chovejte se k prostorům a vybavení ohleduplně a šetrně, jako by to bylo vaše vlastní. Ne vše je ještě dokončeno, tak jak bychom si přáli a jak bylo zamýšleno, proto vás i nadále prosíme o vaši modlitební podporu, případně finanční dar.

Pro více informaci kontaktujte administrátora farnosti P. Stanislava na telefonním čísle 603869104.

Rozpis pravidelných farních akcí ve Farním centru:

 • Příprava na biřmování, P. Stanislav
     neděle, 17:00-18:00
 • Výuka náboženství, Daniel Berger
     pondělí; 16:30-17:15
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Hyacint
     čtvrtek (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Hyacint
     čtvrtek, (jednou za dva týdny), 18:00-20:00
 • Společenství "Svatých" - setkání manželů, Ludmila Gottwaldová
     středa, 20:00-21:30 (jednou za měsíc)
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Hyacint/P. Stanislav
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30 ve Farním centru
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu)čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem probíha každé úterý od 19.00 ve Farním centru - Ján Mikolaj, trvalý jáhen.