40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 20:00 (s výjimkou hodin, kdy je zákaz vycházení s ohledem na aktuální pandemickou situaci). Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro rok 2020:

15.-17.1.2021

21.-23.2.2021

12.-14.3.2021

2.-3.4.2021 - Velikonoční Triduum

14.-16.5.2021

18.-20.6.2021

16.-18.7.2021

13.-15.8.2021

17.-19.9.2021

15.-17.10.2021

19.-21.11.2021

17.-19.12.2021