40hod. adorace

Každý měsíc se u nás ve farnosti po příkladu Jana Nepomuka Neumanna koná 40hodinová adorace, vždy od pátku 17:00 do neděle 9:00. Na adoraci je možné se dopředu po jednotlivých hodinách zapsat, zápisový arch je k dispozici v sakristii.

Termíny pro jaro/léto roku 2019:

18.-20.4.2019 (Triduum)

17.-19.5.2019

21.-23.6.2019