Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2017

  

16.04. Droždínské hody (9:00)

22.04. XXIII. skautská pouť (10:00)

23.04. Radíkovské hody (9:00)

29.04. Pouť Arcidiecézní charity Olomouc (10:00)

30.04. Lošovské hody (9:00)

07.05. Samotišské hody (9:00)

21.05. Pouť rodin a modliteb za nejmenší (10:30)
Adorační den farnosti

31.05. Svátek Navštívení Panny Marie (titulární slavnost baziliky, 9:00 i 18:00)

04.06. Svatokopecké hody (9:00)

09.06. Noc kostelů (18:00-24:00)

18.06. Slavnost Těla a Krve Páně (10:00)

25.06. Farní den

30.06.-04.07.2017 VII. Moravská Compostela (ze Sv. Kopečka přes Sv. Hostýn na Velehrad)

12.08. Komentované prohlídky areálu (12:00-17:00)

13.-15.08. Odpustkové slavnosti

    13.08. Mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00

    14.08. Mše sv. v 9:00 a 17:00, mezi nimi adorace

    15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. v 9:00 a 17:00, mezi nimi adorace

03.09. XXII. pouť Matice svatokopecké a Pouť Hanáků (10:30)

12.09. Slavnost Jména Panny Marie (9:00 a 18:00) – obě mše svaté v kapli v ambitu

16.09. Romská pouť

17.09. Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15:00)

23.-24.9. Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce

07.10. VII. pouť seniorů

22.10. Pouť za předčasně narozené děti (15:00)

10.12. Pouť za děti, které odešly příliš brzy (15:00)

 

Malá pouť za velké věci – opakující se akce

9. 4. , 14. 5., 11. 6., 10. 9., 8. 10., 12. 11.

– pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček. Vychází se vždy ve 13 hodin od katedrály a pouť vrcholí účastí na odpolední mši svaté v 15 hod. na Svatém Kopečku.