Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2018

01.04. Droždínské hody (9:00)
21.04. XXIV. skautská pouť (10:00)
22.04. Radíkovské hody (9:00)
29.04. Lošovské hody (9:00)
06.05. Samotišské hody (9:00)
20.05. Pouť modliteb za nejmenší a Pouť rodin (10:30)
21.05. Adorační den farnosti
25.05. Noc kostelů (18:00-24:00)
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie (titulární slavnost baziliky, 9:00 i 18:00)
03.06. Slavnost Těla a Krve Páně, Svatokopecké hody (10:00)
30.06.-04.07.2018 VIII. Moravská Compostela (ze Sv. Kopečka přes Sv. Hostýn na Velehrad)
15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9:00 a 18:00)
18.08. Komentované prohlídky areálu (12:00-17:00)
19.-21.08. Odpustkové slavnosti
   19.08. Mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00
   20.08. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17
   21.08. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17
09.09. XXIII. pouť Matice svatokopecké (15:00)
12.09. Slavnost Jména Panny Marie (9:00 a 18:00) – obě mše svaté v kapli v ambitu
15.09. Romská pouť
16.09. Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15:00)
22.-23.9. Díkůvzdání za dary země a plody lidské práce
06.10. VIII. pouť seniorů (10:00)
14.10. Pouť za předčasně narozené děti (15:00)
09.12. Pouť za děti, které odešly příliš brzy (15:00)

Malá pouť za velké věci – opakující se akce
8. dubna, 13. května, 10. června 2018
9. září, 14. října, 11. listopadu 2018
– pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček. Vychází se vždy ve 13 hodin od katedrály a pouť vrcholí účastí na odpolední mši svaté v 15 hod. na Svatém Kopečku.