Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2019

21.04. Droždínské hody (9:00)
21.04. XXIV. skautská pouť (10:00)
28.04. Radíkovské hody (9:00)
05.05. Lošovské hody (9:00)
12.05. Samotišské hody (9:00)
19.05. Pouť modliteb za nejmenší a Pouť rodin (10:00) nebudou mše v 9:00 a v 10:30!
21.05. Adorační den farnosti
24.05. Noc kostelů (18:00-24:00)
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie (titulární slavnost baziliky, 9:00 i 18:00)
02.06. Svatokopecké hody (10:00)
30.06.-04.07.2018 VIII. Moravská Compostela (ze Sv. Kopečka přes Sv. Hostýn na Velehrad)
15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9:00 a 18:00)
17.08. Komentované prohlídky areálu (12:00-17:00)
18.-20.08. Odpustkové slavnosti
   18.08. Mše sv. v 7:30, 10:00 a 15:00
   19.08. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17
   20.08. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17
12.09. Slavnost Jména Panny Marie  mše svatá v 9:00
15.09. Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15:00)
29.9. Výročí posvěcení baziliky na Svatém Kopečku (v neděli 29.9. mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00)

05.10. VIII. pouť seniorů (10:00)
13.10. Pouť za předčasně narozené děti (15:00)
08.12. Pouť za děti, které odešly příliš brzy (15:00)

Malá pouť za velké věci – opakující se akce
7. dubna, 12. května, 9. června 2019
8. září, 13. října, 10. listopadu 2019
– pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček. Vychází se vždy ve 13 hodin od katedrály a pouť vrcholí účastí na odpolední mši svaté v 15 hod. na Svatém Kopečku.