Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2020

3.5. Lošovské hody (10:00) zrušeno
10.5. Samotišské hody (10:00) zrušeno
17.5. Pouť Modliteb za nejmenší (bohoslužba v 10:00 s biskupem Josefem Hrdličkou, pěší pouť ze Samotišek v 9:15, 13:00 adorace a zakončení), Malá pouť za velké věci (15:00) zrušeno
24.5. 25. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku - přesunuto z 21.5; Pouť moravských matic - v 10:00 hod. slavnostní mše svatá - celebruje jeden z otců biskupů)) zrušeno
31.5. Svátek Navštívení Panny Marie (titulární slavnost baziliky:7:30, 15:00), Svatokopecké hody (10:00)

12.6. Noc kostelů
14.6.  Slavnost Božího Těla s průvodem kolem baziliky (10:00, další mše jako každou neděli: 7:30 a 15:00), Farní den - po skončení průvodu

15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9:00 a 18:00)
16.-18.8. Odpustkové slavnosti
   16.8. Mše sv. v 7:30, 10:00 a 15:00
   17.8. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17
   18.8. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10-11 a 16-17

12.9. Slavnost Jména Panny Marie,  mše svatá v 9:00
13.9. Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15:00)

1.10. Výročí posvěcení baziliky na Svatém Kopečku (budeme slavit v neděli 4.10. mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00)

13.12. Pouť za děti, které odešly příliš brzy (15:00)

Malá pouť za velké věci – opakující se akce
9. dubna, 17. května, 21. června
20. září, 18. října, 15. listopadu
– pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček. Vychází se vždy ve 13 hodin od katedrály a pouť vrcholí účastí na odpolední mši svaté v 15 hod. na Svatém Kopečku.