Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2017

16.04. Droždínské hody (9:00)
23.04. Radíkovské hody (9:00)
29.04. Pouť Charity (10:00)

30.04. Lošovské hody (9:00)
07.05. Samotišské hody (9:00)
21.05. Adorační den farnosti
31.05. Svátek Navštívení Panny Marie
04.06. Svatokopecké hody (9:00)
09.06. Noc kostelů (18:00-24:00)
18.06. Slavnost Těla a Krve Páně (10:00)
12.08. Komentované prohlídky areálu (12:00-17:00)
12.-15.08. Odpustkové slavnosti
    13. Mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00
    14. Mše sv. v 9:00 a 17:00, mezi nimi adorace
    15. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. v 9:00 a 17:00, mezi nimi adorace
03.09. XXII. pouť Matice svatokopecké (15:00)
12.09. Slavnost Jména Panny Marie (9:00 a 18:00) - obě mše svaté v kapli v ambitu