Poutě a akce

Poutě a akce pořádané ve farnosti Svatý Kopeček v roce 2020

15.8.Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (9:00 a 19:00)
15.-18.8. Odpustkové slavnosti
   16.8. Mše sv. v 7:30, 10:00 a 15:00
   17.8. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10:00-11:00 a 16:00-16:30, 16:30-17:00 zpívané nešpory
   18.8. Mše sv. v 9:00 a 17:00, adorace 10:00-11:00 a 16:00-16:30, 16:30-17:00 zpívané nešpory

12.9. Památka Jména Panny Marie,  mše svatá v 9:00 v bazilice (kaple Jména Panny Marie je mimo provoz)
13.9. Pouť ZŠ sv. Voršily z Olomouce (15:00)

1.10. Výročí posvěcení baziliky na Svatém Kopečku (budeme slavit v neděli 4.10. mše svaté v 7:30, 10:00 a 15:00)

13.12. Pouť za děti, které odešly příliš brzy (15:00)

Malá pouť za velké věci – opakující se akce
9. dubna, 17. května, 21. června
20. září, 18. října, 15. listopadu
– pěší pouť od dómu sv. Václava v Olomouci na Svatý Kopeček. Vychází se vždy ve 13 hodin od katedrály a pouť vrcholí účastí na odpolední mši svaté v 15 hod. na Svatém Kopečku.