Svátosti

Ke svátosti smíření je možno přistoupit před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).

Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.

Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Adrián Zemek na telefonním čísle 734 723 940) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinu (www.olomouc.dcpr.cz).

Kontakty zde