Svátosti

Ke svátosti smíření je možno přistoupit půl hodiny před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).

Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.

Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Bernard Slaboch - současně na nemocenské) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Po dobu nemoci pana faráře kontaktujte administrátora farnosti P. Stanislava Surmu na telefonním čísle 603869104. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz).

Kontakty zde