Kdy je otevřeno

Chrám je otevřen denně od 8:30 do 17 hodin. V kostele je třeba zachovávat klid, protože je to dům modlitby a usebrání.

V průběhu konání bohoslužeb není dovoleno konat prohlídky ani jinak narušovat jejich průběh. Fotografování a filmování uvnitř chrámu je možné pouze se souhlasem Strahovského kláštera a duchovní správy.

Pro návštěvy větších skupin návštěvníků platí, že je vhodné se předem informovat o otevření chrámu v plánované době. Zde naleznete rozpis farních bohoslužeb tohoto týdne (nejsou v něm však zaneseny další bohoslužby, např. křty a svatby); každý den je mše svatá v 9:00, v pátek a sobotu i v 19:00, v neděli v 7:30, 10:00 a 15:00. Večerní mše svatá bývá i o církevních slavnostech. Na stránkách farnosti sv. Mořice naleznete (dole) aktuální rozpis bohoslužeb v Olomouci.

Od června do konce srpna 2020 jsou všechny bohoslužby v bazilice, a to v těchto časech:

pondělí 9:00

úterý 9:00

středa 9:00, od 19:00 adorace

čtvrtek 9:00

pátek 9:00 a 19:00

sobota 9:00 a 19:00 (s nedělní platnosti)

neděle 7:30, 10:00 a 15:00