Kdy je otevřeno

Bazilika je otevřena denně od 8:30 do 18:00 hodin. V bazilice je třeba zachovávat klid, protože je to dům modlitby a usebrání.

Fotografování a filmování uvnitř bazliky je možné pouze se souhlasem Strahovského kláštera a duchovní správy.