Kdy je otevřeno

Chrám je otevřen denně od 8:30 do 17 hodin. V kostele je třeba zachovávat klid, protože je to dům modlitby a usebrání.

V průběhu konání bohoslužeb není dovoleno konat prohlídky ani jinak narušovat jejich průběh. Fotografování a filmování uvnitř chrámu je možné pouze se souhlasem Strahovského kláštera a duchovní správy.

Pro návštěvy větších skupin návštěvníků platí, že je vhodné se předem informovat o otevření chrámu v plánované době. Zde naleznete rozpis farních bohoslužeb tohoto týdne (nejsou v něm však zaneseny další bohoslužby, např. křty a svatby); každý den je mše svatá v 9:00, v pátek i v 18:00, v neděli v 7:30, 10:00 a 15:00. Večerní mše svatá bývá i o církevních slavnostech. Na stránkách farnosti sv. Mořice naleznete (dole) aktuální rozpis bohoslužeb v Olomouci.

 

Od 6. června 2019 až do odvolání nejsou v kapli sv. Norberta u sester premonstrátek slouženy ranní mše svaté v 6:45

není zde ani nedělní mše svatá v 6 hod. 

Nově v kapli sv. Norberta u sester je sloužena mše svatá s nedělní platností každou sobotu v 18:00. 

Od 7. července 2019 je změněn i nedělní pořad bohoslužeb.

Místo stávajících mší svatých v 7:30, 9:00, 10:30 a 15:00 jsou bohoslužby v 7:30, 10:00 a 15:00.

Děkujeme za pochopení.