Důležitá oznámení

Záznam z pohřbu otce Klementa naleznete na našem YouTube kanále Svaty Kopecek TV zde https://youtu.be/5oq914k0XWo

 

 

 

Zveme vás na chvály

 

 

 

Bazilika je otevřena denně od 8:30 do 17:00.


Nedělní mše svaté:

7:30, 10:00 a 15:00

 

Mše svaté ve všední dny:

Po - Čt 9:00

Pá 9:00 a 18:00

So 9:00

 

Svátost smíření probíhá vždy 30 minut přede mší svatou ve zpovědní místnosti.

S jednotlivými kněžími se lze také domluvit na individuální čas.

 

P. Adrián – 734 723 940

P. Stanislav – 603 869 104

P. Atanáš – 739 750 392

P. Hyacint – 731 272 856

 

 

 

Základní informace

Bazilika byla stavěna především jako místo pro duchovní usebrání, modlitbu a naslouchání Bohu. Snažíme se, aby toto poslání bazilika nikdy neztratila. Našimi předky byla vyzdobena mnoha uměleckými skvosty, které potěší každého, kdo se kráse otevře, a které i dnes lákají mnohé návštěvníky. Tyto dvě skutečnosti se snažíme skloubit. Bazilika je každý den otevřená, přednost před prohlídkami však mají bohoslužby, ať už pravidelné nebo neočekávané (např. poutníků). Viz přehled bohoslužeb a akcí v bazilice.

Poutníci:

Skupiny poutníků si mohou s dostatečným předstihem rezervovat dobu konání vlastní bohoslužby ve farní kanceláři

Prohlídky baziliky a nově otevřeného Svatokopeckého muzea můžete rezervovat zde. V sakristii a na faře je možné zakoupit tištěného průvodce baziliky; cena činí 40Kč.

Svátosti:

Ke svátosti smíření je možno přistoupit před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).
Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.
Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Adrián P. Zemek) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz).


Bazilika Navštívení Panny Marie

Bazilika Navštívení Panny Marie se nachází na Svatém Kopečku asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

Rytina podle kresby Antonína M. Lubinského z roku 1679, zachycující podobu původní poutní kaple

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na okraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova.