Důležité oznámení

 

Bohoslužby a pastorační péče od 12. 10. 2020

Bazilika bude otevřena denně od 8:30 do 18:00 k soukromé modlitbě s výjimkou časů

konání bohoslužeb.

(využijte prosím dezinfekci u vchodu, noste roušku a zachovejte rozestupy.)

Podle možností budou zdejší kněží připraveni doprovázet

a poskytovat duchovní pomoc.

 

Nedělní mše svatá v 10:00 s účastí do 6 osob bude streamována na web farnosti (Svaty Kopecek TV).

Mše svatá od pondělí do soboty bude v 8 hodin s účastí do 6 osob.

Během mší bude bazilika pro veřejnost uzavřena.

 

Podávání svatého přijímání v neděli bude pro jednotlivě přicházející v 8:00, 9:00, 9:30 přede mši sv., 11:00 po mši svaté, 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00.

Podávání svatého přijímání ve všední dny bude pro seniory a ohrožené skupiny 8:30 a v 9:00, pro ostatní jednotlivě přicházející v 9:30, 10:00 a v 18:00 před uzavřením baziliky.

 

Svátost smíření bude probíhat ve volném prostoru za hlavním oltářem, ne ve zpovědnici, v časech od 8:30 do 10:00 a od 17:00 do 18:00.

Můžete se také domluvit individuálně na jiný čas s kýmkoliv z kněží.

 

Všechny zapsané intence budou odslouženy v určený den i bez přítomnosti dárců stipendií.

 

P. Adrián (farář) – 734 723 940

P. Stanislav – 603 869 104

P. Atanáš – 739 750 392

P. Hyacint – 731 272 856

 

 

OPRAVY 2018-20

Vážení návštěvníci,

naše bazilika Navštívení Panny Marie prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která by měla trvat pravděpodobně do konce října 2020. Během oprav je kostel přístupný, z interiéru bylo už odstraněno lešení, na hlavní oltář se vrátil opravený svatostánek, milostný obraz Panny Marie svatokopecké, pozlacené sochy andělů, nově pozlacené jsou rovněž sochy sv. Augustina a sv. Norberta na stranách hlavního oltáře. V bazilice jsou opět pravidelné bohoslužby nejen o nedělích, ale také od pondělí do soboty. Co pořád nefunguje, je nové ozvučení baziliky, od Vánoc 2019 se nic nezměnilo - ve předu je to přiliš hlučné, vzadu není slyšet. Jak je vidět a především slyšet, špičková technologie neznamená, že je nejlepší. Jde nám jen o to, aby ozvučení bylo funkční, chceme až tak moc? Doufejme, že se tyto problémy v blízké době vyřeší ke spokojenosti všech, zvláště starších a spatně slyšicích farníků či návštěvníků baziliky. Těšíme se s Vámi na výsledek oprav a děkujeme za pochopení. Více ve fotogalerii.

  .  

Informace o projektu obnovy baziliky a přílehlého areálu naleznete ZDE .

 

Základní informace

Bazilika byla stavěna především jako místo pro duchovní usebrání, modlitbu a naslouchání Bohu. Toto poslání chrám nikdy nesmí ztratit. Našimi předky byl nicméně vyzdoben mnoha uměleckými skvosty, které potěší toho, kdo se kráse otevře, a které i dnes lákají mnohé návštěvníky. Tyto dvě skutečnosti jdou do jisté míry proti sobě. Proto se snažíme o kompromis. Kostel je zpřístupněn, přednost v něm však mají jednoznačně bohoslužby, ať už pravidelné nebo neočekávané (např. poutníků). Viz Kalendář akcí v bazilice.

Poutníci:

Skupiny poutníků si mohou s dostatečným předstihem (alespoň týden předem) rezervovat dobu konání vlastní bohoslužby či prohlídky telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese farnosti. V sakristii, v muzeu Matice svatokopecké a na faře je možné zakoupit tištěného průvodce chrámem; cena činí 30Kč/1€.

Svátosti:

Ke svátosti smíření je možno přistoupit před každou mší svatou či po domluvě kdykoliv (nestihnou-li se v neděli mezi mšemi sv. vyzpovídat všichni a lze-li to personálně zvládnout, zpovídá se i po začátku mše svaté).
Zájemci o křest dítěte se musejí domluvit s některým z kněží (po mši svaté, telefonicky, e-mailem) na termínu a způsobu přípravy.
Snoubenci, plánující uzavřít na Svatém Kopečku manželství, si musejí sjednat schůzku přímo s panem farářem (P. Adrián P. Zemek) - nejpozději 6 měsíců před plánovaným sňatkem. Před začátkem přípravy na faře je nutné absolvovat program přípravy na manželství na Centru pro rodinný život (www.rodinnyzivot.cz).


Bazilika Navštívení Panny Marie

Nacházíte se na stránkách poutní baziliky Panny Marie na Svatém Kopečku. Toto místo se nachází asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny na vrchu nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny naše radosti i trápení.

Rytina podle kresby Antonína M. Lubinského z roku 1679, zachycující podobu původní poutní kaple

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří je sem přicházeli ve víře odevzdat. Mnohá jsou dokumentována, ale naprostá většina zřejmě zůstává skryta. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Maria na Svatém Kopečku vzývána a uctívána jako Královna Moravy.

Samozřejmě, že toto místo bylo pevně spojeno s osudem své země a tak bylo svědkem obléhání Olomouce Švédy, rozkvětu na přelomu 17. a 18. století a bolestně se ho dotklo zrušení mateřského kláštera Hradisko na pokraji Olomouce koncem 18. století. Roku 1785 se toto místo stává farností zahrnující do své péče obce Samotišky, Droždín, Radíkov, Lošov a Posluchov. Pohnutá doba 19. století přinesla Svatému Kopečku návrat duchovní správy premonstrátského řádu, nyní však již z pražského Strahova.