Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

11. 10. 2021
   Pondělí po 28. neděli v mezidobí
9:00Za + P. Nepomuka Karla Králíka, O.Praem.
Úterý

12. 10. 2021
   Úterý po 28. neděli v mezidobí
9:00Za + Jana Nakládala a rodiče
Středa

13. 10. 2021
   Památka bl. Petra Adriána Toulorge, mučedníka
9:00Za Františka a Alžbětu Grundovi a rodiče z obou stran
Čtvrtek

14. 10. 2021
   Čtvrtek po 28. neděli v mezidobí
9:00Za + Františka Dočkala, manželku a děti
Pátek

15. 10. 2021
   Památka sv. Terezie od Ježíše
9:00Za + Jozefa a Annu Čajanových, rodiče z obou stran a + příbuzné
18:00Za rodinu Dosoudilovu a Večeřovu
Sobota

16. 10. 2021
   Památka sv. Hedviky
9:00Za duše v očistci všech příbuzných a známých
Neděle

17. 10. 2021
   29. neděle v mezidobí
7:30Za farnost
10:00Za + Roberta a Josefu Krejčí, živou a + rodinu
15:00Za živou a + rodinu Dosoudilovou a Šťastnou (latinsky)