Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

18. 2. 2019
   Sv. Alexia a druhů, řeholníků
9:00Za † Kateřinu Calábkovou a duše v očistci
Úterý

19. 2. 2019
   Úterý 6. týdne v mezidobí
9:00Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a za dar zdraví
Středa

20. 2. 2019
   Středa 6. týdne v mezidobí
9:00Za Marii Homolovou, manžela a syna
Čtvrtek

21. 2. 2019
   Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
9:00Za † dceru
Pátek

22. 2. 2019
   Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
9:00Za † rodiče Trlicovy a duše v očistci
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota

23. 2. 2019
   Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
9:00Za † Jaroslava Utíkala a † bratra Františka s manželkou
Neděle

24. 2. 2019
   7. neděle v mezidobí
7:30latinsky: Za † Ladislava Běhala, živou a † rodinu
9:00Za Mikuláška a celou rodinu Dáňovu
10:30Za farnost
15:00Za † z rodiny Jindřicha Karase