Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

17. 6. 2019
   Pondělí 11. týdne v mezidobí
9:00Na poděkování s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let života
Úterý

18. 6. 2019
   Úterý 11. týdne v mezidobí
9:00Za ochranu církve svaté před útoky zlého ducha
Středa

19. 6. 2019
   Středa 11. týdne v mezidobí
9:00Za † Josefa Poláka a živou i † rodinu a duše v očistci
Čtvrtek

20. 6. 2019
   Čtvrtek 11. týdne v mezidobí
(Slavnost Těla a Krve Páně budeme ve farnosti slavit v neděli)
9:00Na poděkování za 80 let života a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Pátek

21. 6. 2019
   Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
9:00Na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu
18:00Za † Andělu Pohankovou a rodinu Calábkovou
Sobota

22. 6. 2019
   Památka sv. Paulína Nolánského, biskupa
9:00Za † Jitku Adamcovou
18:00Vigilie slavnosti: Za Boží požehnání pro s. Petru
Neděle

23. 6. 2019
   SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
7:30Za Františka a Annu Zedníkovy, jejich zetě, živou a † rodinu
10:00Za farnost
15:00Za † rodinu Kubáčkovu a Vymětalovu