Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

11. 11. 2019
   Památka sv. Martina z Tours, biskupa
9:00Za † členy rodiny Petráskovy
Úterý

12. 11. 2019
   Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
9:00Za † rodiče z obou stran, za dar zdraví pro celou rodinu a za stálou práci pro syna
Středa

13. 11. 2019
   Památka sv. Anežky České, panny
9:00Za † Zdenka Koláře a jeho rodiče
Čtvrtek

14. 11. 2019
   Památka sv. Siarda, opata našeho řádu
9:00Za † Zdislava Kostku, manželku a celou rodinu Kostkovou
Pátek

15. 11. 2019
   Nezáv. památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
9:00Za † probošta Václava Kubáně
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota

16. 11. 2019
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za † Rostislava Brhlíka a za rodiče z obou stran
18:00Za † Lukáše Lazarte a Boží požehnání pro živou rodinu
Neděle

17. 11. 2019
   33. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † Marii Zlámalovou, živou a † rodinu
10:00Za † Josefa Šťastného a rodiče z obou stran
15:00Latinsky: Za † Štefana a Valérii Trhančíkovy