Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

5. 4. 2020
   KVĚTNÁ NEDĚLE
7:30Za živé a † z rodiny Jaškovy
10:00Za † z rodiny Pudelovy
15:00Za farnost
Pondělí

6. 4. 2020
   PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
9:00Za sv. Otce Františka, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice a ostatní zasvěcené osoby
Úterý

7. 4. 2020
   ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
9:00Na přímluvu sv. Jana Pavla II. za uzdravení nemocných a mír na celém světě
Středa

8. 4. 2020
   STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
9:00Za dar a poděkování
Čtvrtek

9. 4. 2020
   ČTVRTEK SVATÉHO TÝDNE
9:00Za živé a zemřelé kněze sloužící na Sv. Kopečku
Pátek

10. 4. 2020
   VELKÝ PÁTEK
Sobota

11. 4. 2020
   BÍLÁ SOBOTA
Neděle

12. 4. 2020
   SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7:30Za † Ludmilu Šiškovou, manžela a živou rodinu
10:00Za farnost
15:00Za rodinu Netopilovu