Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

20. 5. 2019
   Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
9:00Za živou a † rodinu
Úterý

21. 5. 2019
   Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
9:00Za † Bohumila Veselého a † Josefa Veselého a živou rodinu
Středa

22. 5. 2019
   Sv. Rity z Cascie, řeholnice
9:00Za † Julii Petrovou, Julii Machačovou a rodiče
Čtvrtek

23. 5. 2019
   Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
9:00Za zdraví a Boží pomoc
Pátek

24. 5. 2019
   Pátek po 5. neděli velikonoční
9:00Za živé a † z rodiny Řezníčkovy
18:00v bazilice: Za † Marka a za pozůstalé
Sobota

25. 5. 2019
   Památka sv. Řehoře VII., papeže
9:00Za † Luboše Havla
Neděle

26. 5. 2019
   6. neděle velikonoční
7:30Za † sestru, švagra, bratra a rodiče
9:00Za rodinu Vlkovou a Kretshmerovou a Boží požehnání a ochranu Panny Marie
10:30Za farnost
15:00latinsky: Za † rodinu Prášilovu a Krejčí