Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

29. 11. 2021
   Pondělí po 1. neděli adventní
9:00Za živé a + členy rodiny Vernerovy a duše v očistci.
Úterý

30. 11. 2021
   Svátek sv. Ondřeje, apoštola
9:00Za rodinu Cikridovu a duše v očistci
Středa

1. 12. 2021
   Středa po 1. neděli adventní
6:30(úmysl celebranta)
9:00Na poděkování za dožití 60 let života a jako prosbu o další Boží ochranu a pomoc
Čtvrtek

2. 12. 2021
   Čtvrtek po 1. neděli adventní
9:00Za rodiny Cetkovskou, Hrubou a Burgetovu
Pátek

3. 12. 2021
   Památka sv. Františka Xaverského, kněze
9:00Za + Ladislava Kostku, jeho manželku a + Jaromíra Venuse a jeho rodinu
18:00Za + rodiče Havelkovi a živou rodinu
Sobota

4. 12. 2021
   Sobota po 1. neděli adventní
6:30(úmysl celebranta)
9:00Za + rodiče Starobovy, Marčanovy a za + prvorozeného syna Aloise Rozehnala
17:00Za + Mgr. Stanislava Lacha
Neděle

5. 12. 2021
   2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7:30Za + Marii Lokajovou
10:00Za farnost
15:00Za rodinu Komosnou a Šrubařovu