Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

16. 10. 2017
   Sv. Hedviky, řeholnice, sv. Markéty Marie Alacoque, panny
9:00Za ochranu nenarozených dětí
Úterý

17. 10. 2017
   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
9:00Za † Václava a Aloisii Zgažarovy a dceru Hedviku
Středa

18. 10. 2017
   Svátek sv. Lukáše, evangelisty
9:00Za † Marii Utíkalovou a † manžela
Čtvrtek

19. 10. 2017
   Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze, a druhů, mučedníků, sv. Pavla od Kříže, kněze
9:00Za † stařečky Kozákovy a děti
Pátek

20. 10. 2017
   Památka bl. Jakoba Kerna, kněze premonstrátského řádu
9:00Za † rodinu Vlčkovu
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota

21. 10. 2017
   Památka sv. Voršily a družek, mučednic
9:00Za † rodiče z obou stran, † sourozence a duše v očistci
Neděle

22. 10. 2017
   29. neděle v liturgickém mezidobí
7:30latinsky: Za Karla Smékala, živou a † rodinu
9:00Za † rodinu Pecákovu a Prečovu
10:30Za farnost
15:00Za † Petra a Zdeňka Homolákovy