Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

19. 11. 2018
   Pondělí 33. týdne v mezidobí
9:00Za † stařečky Zgažarovy a děti
Úterý

20. 11. 2018
   Úterý 33. týdne v mezidobí
9:00Za † Josefa Jelenka a Boží požehnání ro celou rodinu Jelenkovu a Galuškovu
Středa

21. 11. 2018
   Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
9:00Za † Antonína Dvořáka a rodiče z obou stran
Čtvrtek

22. 11. 2018
   Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
9:00Za všechny živé a † svatokopecké hudebníky
Pátek

23. 11. 2018
   Sv. Klementa I., papeže a mučedníka, Sv. Kolumbána, opata
9:00Na poděkování
18:00Za † Helenu Šiškovu a živou rodinu
Sobota

24. 11. 2018
   Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
9:00Za † Rostislava Brhlíka
Neděle

25. 11. 2018
   SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
7:30Za † Marii Zlámalovou a živou a † rodinu
9:00Za † rodinu Vodičkovou a Zemanovou
10:30latinsky: Za farnost
15:00Za Ondřeje a Anežku Rešlovy