Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

19. 8. 2019
   Pondělí 20. týdne v mezidobí
9:00v bazilice: Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Mazáčovy z Radíkova
17:00v bazilice: Za † Marii Tichou, manžele Polednovy a celou živou a † rodinu
Úterý

20. 8. 2019
   Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
9:00v bazilice: Na úmysl dárce
17:00V bazilice: Za † Ivanu Dadakovou
Středa

21. 8. 2019
   Památka sv. Pia X., papeže
9:00Za † manžela a rodiče
Čtvrtek

22. 8. 2019
   Památka Panny Marie Královny
9:00Za pokoj v našich rodinách
Pátek

23. 8. 2019
   Pátek 20. týdne v mezidobí
9:00Na poděkování za přijatá dobrodiní
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Mazáčovy a celou rodinu
Sobota

24. 8. 2019
   Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
9:00Za † rodiče Vlastu a Bohumila Zdražilovy a živou i † rodinu
18:00U sester: Za Boží požehnání pro P. Gorazda a P. Hyacinta na nových působištích
Neděle

25. 8. 2019
   21. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † rodiče Svobodovy
10:00Latinsky: Za Petra a Zdenka Homolákovy
15:00Za † Františka Jurečka