Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

2. 12. 2019
   Pondělí po 1. neděli adventní
9:00Za živou a † rodinu Jaškovu
Úterý

3. 12. 2019
   Památka sv. Františka Xaverského, kněze
9:00Za Boží požehnání pro kmotru a za dar víry pro její děti a vnuky
Středa

4. 12. 2019
   Středa po 1. neděli adventní
9:00Za † Ladislava Kostku, manželku a Jaromíra Vénuse
Čtvrtek

5. 12. 2019
   Čtvrtek po 1. neděli adventní
9:00Za † syna Luďka, bratra Bohumila a duše v očistci
Pátek

6. 12. 2019
   Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
9:00Za živé a † členy Matice svatokopecké
18:00Za děti a vnuky
Sobota

7. 12. 2019
   Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
9:00Za † manžela, za živou a † rodinu
18:00Za Boží pomoc a požehnání pro setru Blanku a její rodinu
Neděle

8. 12. 2019
   2. NEDĚLE ADVENTNÍ ROK A
7:30Latinsky: Za † Marii Šiškovou, manžela a živou a † rodinu
10:00Za † Annu a Petra Juřicovy a Irenu a Karla Mádrovy
15:00Za požehnání pro sourozence Evu a Josefa Čurlejovy