Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

20. 2. 2017
   Pondělí po 7. neděli v mezidobí
9:00Za živé a † z rodin Žilíkových a Musilových a duše v očistci
Úterý

21. 2. 2017
   Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
9:00Za dar víry a Boží ochranu
Středa

22. 2. 2017
   Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
9:00Za † rodiče Trlicovy a duše v očistci
Čtvrtek

23. 2. 2017
   Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
9:00Za Marii Homolovou a manžela
Pátek

24. 2. 2017
   Pátek po 7. neděli v mezidobí
9:00Za bezdomovce
18:00Za Marii a Vladimíra Studené, živou a † rodinu
Sobota

25. 2. 2017
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za živé a † členy rodiny Ornerovy, Nádvorníkovy, Kvapilovy Navrátilovy a Johannesovy
Neděle

26. 2. 2017
   8. neděle v mezidobí
7:30Za † manžela a oboje rodiče
9:00latinsky: Za rodiče Karasovy a syny
10:30Za farnost
15:00Za živou i † rodinu Rijákovu, Vydrželovu, Maxantovu a Boží požehnání