Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

20. 1. 2020
   Pondělí 2. týdne v mezidobí
9:00U sester: Za † Marcelu Peterovou a duše v očistci
Úterý

21. 1. 2020
   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučenice
9:00U sester: Za † z rodiny Tichých
Středa

22. 1. 2020
   Středa 2. týdne v mezidobí
9:00U sester: Za farnost
Čtvrtek

23. 1. 2020
   Čtvrtek 2. týdne v mezidobí
9:00U sester: Za † P. Dominika Doubravu O. Praem.
Pátek

24. 1. 2020
   Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
9:00U sester: Za Boží požehnání a zdraví pro synovce
18:00U sester: Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Slodičkovu
Sobota

25. 1. 2020
   Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
9:00U sester: Za živé a zemřelé z rodiny Šnajdrovy
18:00U sester: Za Boží požehnání pro všechny naše dobrodince
Neděle

26. 1. 2020
   3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
7:30V bazilice: Za † Josefu Znamenáčkovou, manžela, dceru a vnuka
10:00V bazilice: Za † Josefa Bednaříka a Boží požehnání rodině
15:00V bazilice: Za farnost