Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

30. 4. 2017
   3. neděle velikonoční – Lošovské hody
7:30latinsky: Za rodinu Nádeníčkovu, Mlčochovu a rodiče z obou stran
9:00Lošovské hody: Za farníky z Lošova
10:30Za farnost
15:00Za † dr. Evu Benešovou a za rodinu
17:00Velikonoční nešpory s průvodem ke křestnímu prameni
Pondělí

1. 5. 2017
   Sv. Josefa, dělníka
9:00Za Bedřicha Langera, manželku a děti
Úterý

2. 5. 2017
   Svátek Přenesení ostatků sv. Norberta
9:00Za † rodiče Krňávkovy, syna Luďka a rodinu Sýsovu
Středa

3. 5. 2017
   Svátek sv. Jakuba a Filipa, apoštolů
9:00Za † manželku, † rodiče z obou strana za celou rodinu Tylečkovu a Dvorskou
Čtvrtek

4. 5. 2017
   Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
9:00Za živé a † z rodiny z obou stran
Pátek

5. 5. 2017
   Pátek po 3. neděli velikonoční — 1. pátek v měsíci
9:00Za † Annu Prášilovou a manžela z Bukovan
18:00Za † Helenu Šiškovou a † rodiče
Sobota

6. 5. 2017
   Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka — 1. sobota v měsíci
9:00Za † Žofii Klimešovou a živou a † rodinu
Neděle

7. 5. 2017
   4. neděle velikonoční – Samotišské hody
7:30Za Víta Vodičku, manželku a dceru
9:00Samotišské hody: Za farníky ze Samotišek
10:30Za farnost
15:00Za Jindřišku a Karla Popelkovy a rodinu Renotiérovu
17:00Velikonoční nešpory s průvodem ke křestnímu prameni