Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

23. 11. 2020
   Pondělí 34. týdne v mezidobí
9:00Za + rodiče Jančářovy a živou rodinu
Úterý

24. 11. 2020
   Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů mučedníků
9:00Za + Marii Římskou, manžela, dcery, syna, dvoje rodiče a duše v očistci
Středa

25. 11. 2020
   Středa 34. týdne v mezidobí
9:00Za rodinu Mazáčovu
Čtvrtek

26. 11. 2020
   Čtvrtek 34. týdne v mezidobí
9:00Za + Marii Juchelkovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci
Pátek

27. 11. 2020
   Pátek 34. týdne v mezidobí
9:00Za živé a + z rodiny Gerátovy a Trhlicovy
18:00Za dárce, manželku a dcery
Sobota

28. 11. 2020
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za + rodiče Zapletalovy a na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží požehnání pro vnoučata a jejich rodiče
Neděle

29. 11. 2020
   1. neděle adventní
7:30Za živou a + rodinu Brzokoupilovu a Dosoudilovu
10:00Za farnost
15:00Za † Ondřeje a Anežku Rešlovy