Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

19. 2. 2018
   Pondělí po 1. neděli postní
9:00Za Annu a Jaromíra Koupánovy a jejich děti s rodinami – na poděkování za všechna dobrodiní
Úterý

20. 2. 2018
   Úterý po 1. neděli postní
9:00Za † manžela, † rodinu a duše v očistci
Středa

21. 2. 2018
   Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
9:00Za Marii Homolovou, manžela a syna
Čtvrtek

22. 2. 2018
   Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
9:00Za † rodiče Trlicovy a duše v očistci
Pátek

23. 2. 2018
   Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka — Den modliteb a postu za mír ve světě
9:00Za uzdravení Mikuláška
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota

24. 2. 2018
   Sobota po 1. neděli postní
9:00Za rodinu Nádvorníkovu, Ornerovu, Kvapilovu a oba rody
Neděle

25. 2. 2018
   2. neděle postní
7:30Za † Vojtěcha Zemana, manželku a rodiče
9:00Za † Františka a Vlastu Běhalovy
10:30Za farnost
15:00latinsky: Za Jindřicha Karase s rodinou