Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

14. 10. 2019
   Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
9:00Za živou a † rodiny Liškovu, Poláchovu a Matochovu
Úterý

15. 10. 2019
   Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
9:00Za uzdravení rodiny Jakoubovy
Středa

16. 10. 2019
   Nezávazná památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
9:00Za Jaroslavu Štverkovou a manžela
Čtvrtek

17. 10. 2019
   Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
9:00Za rodinu Neugebauerovu a Ježovu
Pátek

18. 10. 2019
   SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
9:00Za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
18:00Za živou a † rodinu Oslíkovu a Šálkovu
Sobota

19. 10. 2019
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za † rodiče Tesaříkovy a živou rodinu
18:00Úmysl sester: Za Boží požehnání pro naše zaměstnance a jejich rodiny
Neděle

20. 10. 2019
   29. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za rodinu Dosoudilovu a Večeřovu
10:00Za † Annu a Štefana Budovičovy, rodiče z obou stran a za živou a † rodinu
15:00Latinsky: Za † dárce mešních fundací