Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

17. 9. 2018
   Sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve,

sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
9:00Za † Marii a Ferdinanda Stoklasovy
Úterý

18. 9. 2018
   Úterý 24. týdne v mezidobí
9:00Za † Marii Petruškovou, manžela, snachu a duše v očistci
Středa

19. 9. 2018
   Sv. Januária, biskupa a mučedníka
9:00Za dary Ducha Svatého pro dva syny a pomoc Matičky Boží v jejich cestách
Čtvrtek

20. 9. 2018
   Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,

Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
9:00Na úmysl dárce
Pátek

21. 9. 2018
   Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
9:00Na poděkování za zdraví, Boží ochranu a za duše v očistci
18:00Za živou a † rodinu Muzikantovu a Šerých
Sobota

22. 9. 2018
   Sobotní památka Panny Marie
9:00Za † Bohuslavu Laichmanovou
Neděle

23. 9. 2018
   25. neděle v liturgickém mezidobí
7:30Za † rodinu Svobodovou
10:005. pouť díkůvzdání

Za živé a † z rodiny Šťastných a Hradilových
15:00latinsky: Za Marii Procházkovou, manžela a živou rodinu