Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

26. 7. 2021
   Památka sv. Jáchýma a Anny, rodičů Panny Marie
9:00Za živou a + rodinu Strejčkovu
Úterý

27. 7. 2021
   Památka sv. Gorazda a druhů
9:00Za rodinu Rauerovu
19:00Adorace
Středa

28. 7. 2021
   Středa 17. týdne v mezidobí
9:00Za + kamarádku a její dceru a živou rodinu
Čtvrtek

29. 7. 2021
   Památka sv. Marty
9:00Na poděkování za dar dětí s prosbou o další Boží požehnání
Pátek

30. 7. 2021
   Pátek 17. týdne v mezidobí
9:00Za + a živou rodinu a dar zdraví
18:00Za Antonína Jurčíka a rodiče Jurčíkovy a Drábkovy
Sobota

31. 7. 2021
   Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
9:00Za + rodinu Černou a Coufalovu
Neděle

1. 8. 2021
   18. neděle v mezidobí
7:30Za farnost
10:00Za + Františka Dosoudila
15:00Za + z rodiny Netopilovy a Bučíkovy