Chvály na Svatém Kopečku

Každou první neděli CHVÁLY S KAPELOU! 

Začínáme mší svatou v 15.00 s doprovodem chválové kapely.

Samotné chvály začínají od 16.00 (ve velikonočním období po slavnostních nešporách přibližně od 16:30).

Chvály pro všechny nejen z okolí Olomouce.
Modlitba s kapelou, přímluvná modlitba, uctívání, zpověď,..

Chceme chválit Boha, vstoupit do Jeho přítomnosti a společně se modlit za sebe, Svatý Kopeček, Olomouc a celou naši krajinu! :) Společně prožívejme, jak dobrý je náš Otec, modleme se za uzdravení a osvobození od všeho zlého, co neseme na svých ramenou, abychom mohli kráčet v svobodě Božích dětí.

Po Chválách jste srděčně zvání ještě zůstat na malé občerstvení a třeba se seznámit s novými lidmi. 

Informace na facebooku naleznete zde.