Chvály na Svatém Kopečku

Zveme vás každou první neděli na CHVÁLY S KAPELOU! 

Čas v Boží přítomnosti, modlitba písněmi, přímluvná modlitba, zpověď a pohoštění.

Chvály začínají od 16.00 v tělocvičně (přes vrata severního křídla - vchod blíže k parkovišti). Před chválami se můžete zúčastnit mše svaté v 15.00.

 

Při chválach vstoupujeme do Boží přítomnosti a společně se modíime za sebe, Svatý Kopeček, Olomouc, okolí a celou naši krajinu!

Při přímluvné modlitbě prosíme za Boží pomoc a požehnání do všeho co prožíváme. 

 

Po chválách jste srděčně zváni zůstat na malé občerstvení a třeba se seznámit s novými lidmi ve Farním centru "Setkání", které se nachází v severním křídle areálu. 

 

2.6.2019 - chvály s kapelou "ALIVE" 

více o chválach - https://www.facebook.com/events/1229046930604538/ 

5.5.2019 - chvály s kapelou GEDEON - Projekt ON

7.4.2019 - chvály s kapelou Vojty Jiříčka

3.3.2019 - chvály s kapelou "SPERANZA"

3.2.2019 - chvály s kapelou "ALIVE"

6.1.2019 - chvály s kapelou Vojty Jiříčka

 

Během prázdnin t.j. v termínech 7.7.2019 a 4.8.2019 chvály nebudou.

 

Další chvály budou v termínech:

1.9.2019 - chvály s kapelou Vojty Jiříčka

6.10.2019

3.11.2019

1.12.2019

Těšíme se na vás :)

 

Pro více informaci kontaktujte prosím:

Ján Mikolaj, 774 688 038

Veronika Mikolajová, 774 688 039