Farní charita

Farní středisko Sv.Kopeček HLEDÁ DOBROVOLNÍKY

•    Chcete pomáhat potřebným v naší farnosti?
•    Rádi byste se zapojili do dobrovolnické činnosti?
•    Víte o někom, kdo by potřeboval pomoci?             
•    Chcete se zapojit do aktivit ve farnosti?

Co je náplní činnosti farního střediska? 
Farní středisko Svatý Kopeček chce pomáhat potřebným v naší farnosti (nemohoucím, nemocným, starším osobám), navštívit je, popovídat si s nimi nebo je někam doprovodit, zprostředkovat jim návštěvu kněze.
Dále to mohou být aktivity, které již znáte – Tříkrálová sbírka, sbírka Postní almužna (jejíž výtěžek slouží právě potřebným z naší farnosti), nebo Benefiční výroba adventních věnců a jiné aktivity v duchu úmyslu farního střediska. Jarní a podzimní potravinová sbírka, materiální sbírky (brýle, šatstvo, ...).
Od září bude při pravidelných setkáních probíhat Trénink paměti  formou zábavných rébusů, slovních hříček.
V případě zájmu se můžete zapojit do výroby obvazů do leprosárií v Indii, pletení ponožek pro potřeby LDN, pletení oblečků pro novorozence  FNOL.

Hledáme dobrovolníky, kteří by se do této činnosti zapojili, ať už samotnou pomocí nebo nápady.

V případě zájmu kontaktujte:
Mgr.Alžběta Kučerová | vedoucí Farního střediska Svatý Kopeček
+420 608 505 487 | alzbeta.kucerova@olomouc.charita.cz

Dobrovolná Farní charita Svatý Kopeček a VI. Moravská Compostela

Dvanáctka poutníků se ve dnech 12. –16. srpna 2016 vydala na již tradiční pouť Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček. Poslední den pro ně členové dobrovolné Farní charity Svatý Kopeček připravili pohoštění v Tršicích, kudy vede závěrečná část poutní stezky. Poutníci sem dorazili krátce po desáté hodině dopoledne.  Po modlitbě a duchovním slovu Mons. Jana Peňáze ve farním kostele Narození Panny Marie se všichni přítomní přesunuli na tršickou faru, kde chvíli spočinuli a nabrali nové síly do závěrečných kilometrů. Zázemí poskytla Charita Olomouc, která interiéry místní dosti zchátralé farní budovy částečně zrekonstruovala a dnes jí slouží jako sídlo ošetřovatelské a pečovatelské služby, která poskytuje péči seniorům nejen v Tršicích, ale i dalším okolním obcím. Za poskytnuté zázemí děkujeme.

Fotografie z akce


Informace o založení dobrovolné charity v naší farnosti

Vážení a milí farníciotec arcibiskup vyzývá k tomu, abychom viděli potřeby lidí a organizovali „dobré skutky“ , a proto byla v naší farnosti se souhlasem otce Bernarda dne 22. února letošního roku založena dobrovolná farní charita s názvem Farní středisko Svatý Kopeček, která je zřízena pod Charitou Olomouc.

Mezi námi jsou lidé, kteří mají potíže, jsou nemocní, staří. Těm bychom měli být bližními, pokud se hlásíme ke křesťanství. Aktivity farní charity budou záviset především na konkrétních potřebách lidí ve farnosti, časových možnostech a  aktivním zapojení se dobrovolníků z naší farnosti pro dobrou věc. Budeme rádi, pokud se do činnosti farního střediska zapojíte. Informační schůzka o možnostech dobrovolnictví v rámci farní charity se koná 15. května v 16:15 hod. ve Francouzském sále farní budovy. Více informací naleznete na letáčku, který si můžete vyzvednout v zadu v kostele. Naleznete je dále na vývěsce na pravé straně u dveří a na farním webu v sekci „Farní charita“. Na setkání se těší manželé Kučerovi.

V neděli 15. května se již tradičně koná sbírka potravin s názvem Krajíc chleba pro chudé. Prosíme přinášejte především rýži, brambory, luštěniny, těstoviny, mouku, cibuli, polévkové koření, sůl, pepř, olej, ocet, čaj, kávu, cukr, sirup, paštiky a jiné. Potraviny můžete předat po všech dopoledních bohoslužbách do prostoru levého průjezdu farní budovy.      

Kontakt:

Mgr. Alžběta Kučerová
+420 608 505 487
alzbeta.kucerova@olomouc.charita.cz