Rozpis pravidelných akcí

Školní rok 2018/19

 • Příprava na biřmování, P. Stanislav
     neděle, 17:00-18:00, farní refektář
 • Výuka náboženství, Lucie Rolandová
     pondělí; 14:30-15:30, farní refektář
 • Rodinné centrum Hnízdo, Rita Slodička
  Program podle rozpisu, pondělí, 10-12, farní učebna
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu), otevřené společenství - čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem
     každé úterý, 18:00 - 21:00; ve farním centru; kontakt: jmikolaj@gmail.com
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Gorazd
     čtvrtek, 17:45-18:45, farní refektář
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Gorazd
     čtvrtek, 19 hod., farní refektář, jednou za dva týdny
 • Setkání Farní evangelizační buňky (La Cellula), P. Bernard
     čtvrtek, 19 hod., farní kaple
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Gorazd
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30, farní centrum
 • Chrámový sbor, Jan Gottwald/Aneta Szukalská
     pátek, 19-21 hod., farní učebna
 • Schola předbarokní hudby Liberi, P. Gorazd
     sobota, 18:00-19:30, farní učebna
 • Růžencové společenství
     sobota, 18:30, farní kaple