Rozpis pravidelných akcí

Školní rok 2016/17

 • Výuka náboženství, P. Gorazd
     pondělí; 14:30-15:30, farní učebna
 • Ministrantské schůzky, Mojmír Pěkný
     pátek; 16:30-18:00, farní učebna
 • Rodinné centrum Hnízdo, Eva Študentová
     Program podle rozpisu, pondělí, 9:45-11:15, Francouzský sál/ambit 
 • Biblická hodina (proroci), P. Ambrož
     pondělí, 17:30-18:30, Knihovna sester premonstrátek v Norbertinu
 • Společenství NaBoSo - Naslouchání Božímu slovu
     úterý, 19:00 - 21:00, pravidelně u Mikolajových, E. F. Buriana 6, Svatý Kopeček; občas farní kaple
 • Setkání Farní evangelizační buňky (La Cellula), P. Bernard
     čtvrtek, 19 hod., farní kaple
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Gorazd
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30
 • Chrámový sbor, Jan Gottwald/Aneta Szukalská
     pátek, 19 hod., Francouzský sál
 • Schola předbarokní hudby Liberi, P. Gorazd
     sobota, 18:00-19:30, farní učebna
 • Růžencové společenství
     sobota, 18:45, bazilika