Rozpis pravidelných akcí

Školní rok 2018/19

 • Příprava na biřmování, P. Stanislav
     neděle, 17:00-18:00, Farní centrum
 • Výuka náboženství, Daniel Berger
     pondělí; 16:30-17:15, Farní centrum
 • Příprava na křest dospělých - setkání katechumenů, P. Hyacint
     čtvrtek (jednou za dva týdny), 18:00-20:00, Farní centrum
 • Mystagogie (pokračovací setkávání pro nově pokřtěné), P. Hyacint
     čtvrtek, (jednou za dva týdny), 18:00-20:00, Farní centrum
 • Setkání Farní evangelizační buňky (La Cellula), Jana Vážanová
     čtvrtek, 19 hod., farní kaple
 • Společenství "Svatých" - setkání manželů, Ludmila Gottwaldová
     středa, 20 hod. (jednou za dva týdny), Farní centrum
 • Setkání mládeže (od 7. třídy výše), P. Hyacint/P. Stanislav
     pátek, začíná mší svatou v 18 hod., pokračuje adorací, končí ve 21:30, Farní centrum
 • Rodinné centrum Hnízdo, Rita Slodička
  Program podle rozpisu, pondělí, 10-12, farní učebna
 • NaBoSo (Naslouchání Božímu Slovu)čtení a rozjímání nad nedělním evangeliem - trvalý jáhen Jan Mikolaj s manželkou
     každé úterý, 19:00 - 21:00, Potkáváme se v prostorách Farního centra. Pokud by jste měli zájem skupinu návštívit, neváhejte se zeptat např. přes email: jmikolaj@gmail.com
 • Chrámový sbor, Jan Gottwald/Aneta Szukalská
     pátek, 19-21 hod., farní učebna
 • Růžencové společenství
     sobota, 18:30, farní kaple