Kdy je otevřeno

Bazilika je otevřena denně od 8:30 do 18:00 hodin. V bazilice je třeba zachovávat klid, je to dům modlitby a usebrání.

Fotografování a filmování uvnitř bazliky je možné pouze se souhlasem Strahovského kláštera a duchovní správy.

Svatokopecké muzeum je otevřeno od 1. dubna do 31. října od 10 do 17 hodin s polední pauzou od 12:30 do 13:00 hodin.