Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

16. 5. 2022
   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
9:00Za + z rodiny Kučerovy, Přidalovy, Smetanovy, Formerovy a duše v očistci
Úterý

17. 5. 2022
   Úterý po 5. neděli velikonoční
9:00Za Markétu a Jana
Středa

18. 5. 2022
   Středa po 5. neděli velikonoční
9:00Na poděkování s prosbou o další ochranu a pomoc Boží
Čtvrtek

19. 5. 2022
   Čtvrtek po 5. neděli velikonoční
9:00
Pátek

20. 5. 2022
   Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
9:00Za Moniku Rozsypalovou, živou rodinu a dar zdraví
18:00Za dar zdraví a požehnání pro celou rodinu
Sobota

21. 5. 2022
   Sobota po 5. neděli velikonoční
9:00Za Boží požehnání pro celou rodinu
Neděle

22. 5. 2022
   6. neděle velikonoční – Pouť za nejmenší
7:30Za živou a + rodinu Majerovu a Jaškovu
10:00Za + Jaroslav Krejčího a dva švagry
15:00Za farnost