Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Pondělí

28. 11. 2022
   Pondělí po 1. neděli adventní
9:00Za + Marii Kolemyákovou
Úterý

29. 11. 2022
   Úterý po 1. neděli adventní
9:00Za dárce, manželku a dcery
Středa

30. 11. 2022
   Svátek sv. Ondřeje, apoštola
6:30Roráty
9:00Za živou a + rodinu Jaškovu
Čtvrtek

1. 12. 2022
   Čtvrtek po 1. neděli adventní
9:00Za rodinu Mazáčovu
Pátek

2. 12. 2022
   Pátek po 1. neděli adventní
9:00Za + Ladislava Kostku, manželku a + Jaromíra Venuse
18:00Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Sobota

3. 12. 2022
   Památka sv. Františka Xaverského, kněze
6:30Roráty
9:00Za + Jaroslava, Aloise a Jaroslavu Dosoudilovy a duše v očistci
Neděle

4. 12. 2022
   2. adventní neděle
7:30Za + Václava Lukeše
10:00Na poděkování za 75 let života, za Marii a Bohumila Zlámalovy ze Simře
15:00Za farnost