Bohoslužby

 Den  Hodina  Liturgická oslava / Úmysl mše svaté
Neděle

14. 8. 2022
   20. neděle v mezidobí
7:30Za
10:00Za farnost
15:00Za + Vladimíra a Zdenku Hipperovy
Pondělí

15. 8. 2022
   Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
9:00Za živou a zemřelou rodinu Schwarszovu
18:00Za zemřelou babičku a živé a zemřelé členy rodiny
Úterý

16. 8. 2022
   Úterý 20. týdne v mezidobí
9:00Za zemřelé stařečky Kozákovy a děti
Středa

17. 8. 2022
   Středa 20. týdne v mezidobí
9:00Za živou a zemřelou rodinu Piňosovu a Zelinovu
Čtvrtek

18. 8. 2022
   Čtvrtek 20. týdne v mezidobí
9:00Za zemřelé Janu a Bohumila Šanovcovy a duše v očistci
Pátek

19. 8. 2022
   Pátek 20. týdne v mezidobí
9:00Za zemřelé stařečky Zgažarovy a děti
18:00Za zemřelého Josefa Hilšera a Boží požehnání pro živou rodinu
Sobota

20. 8. 2022
   Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
9:00Za zemřelou Olinku Kunertovou
Neděle

21. 8. 2022
   21. neděle v mezidobí
7:30Za zemřelého manžela, rodiče, bratry, sestru a živou rodinu
10:00Za zemřelého Josefa Majera
15:00Za farnost